ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin, Gmina Myślenice wypada nieco lepiej niż przeciętna gmina w grupie porównawczej. Wskaźnikiem, który znacząco odstaje od grupy porównawczej jest brak dopłat do szpitali. Dodatkowo gminę cechuje niski odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, który do tego ulegał dalszemu zmniejszeniu.

Znaczna większość wskaźników cząstkowych oscyluje wokół średniej w grupie porównawczej - są nimi: dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych, wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej finansowane ze środków własnych, dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, porady lekarskie. Słabiej niż w grupie porównawczej wypadają 2 wskaźniki dotyczące inwestycji w obiekty ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które w ostatnim czasie nie były kierunkiem wydatków majątkowych.Wskaźniki w obszarze
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN