gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

15 135 957

+5,14%

do roku 2019urząd Miasta i Gminy w myślenicachDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Myślenice

Statut przyjęty uchwałą Nr 506/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r.

W 2020 r. Rada Miejska w Myślenicach nie dokonała zmian w treści Statutu Gminy.


regulamin organizacyjny urzędu Miasta i Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Myślenice przyjęty zarządzeniem Nr 59.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2015 r. z późn. zm.

W 2020 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy zmieniono pięciokrotnie:

  • zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 6 marca 2020 roku;

  • zarządzeniem Nr 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 4 maja 2020 roku;

  • zarządzeniem Nr 93/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 7 maja 2020 roku;

  • zarządzeniem Nr 228/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 września 2020 roku;

  • zarządzeniem Nr 269/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 16 listopada 2020 roku;

  • zarządzeniem Nr 315/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 29 grudnia 2020 roku.


regulamin pracy urzędu Miasta i Gminy

W 2020 r. zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z 13 lutego 2020 r. przyjęty został nowy Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


zatrudnienie w urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach w 2020 r.

W 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach zatrudniano 143 pracowników, w tym 95% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o 7 pracowników. Główną przyczyną zwolnień było rozwiązanie współpracy na mocy porozumienia stron.Jednostki organizacyjne gminy


Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach


Myślenice ul. 3 Maja 98


Dyrektor: Elżbieta Cygal

Zatrudnienie w 2020 r.: 15,43 etatów

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Myślenicach


Myślenice ul. K. Wielkiego 123


Dyrektor: Monika Tula

Zatrudnienie w 2020 r.: 12,4 etatów


Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Myślenicach


Myślenice ul. Lipowa 2a


Dyrektor: Elżbieta Dyniec

Zatrudnienie w 2020 r.: 7,37 etatów

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach


Myślenice ul. B. Joselewicza 1


Dyrektor: Teresa Sari

Zatrudnienie w 2020 r.: 24,35 etaty


Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Myślenicach


Myślenice ul. Niepodległości 50


Dyrektor: Barbara Woźnica

Zatrudnienie w 2020 r.: 15,12 etatów

Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Myślenicach


Myślenice ul. Ogrodowa 7


Dyrektor: Renata Leśniak

Zatrudnienie w 2020 r.: 29,56 etatów


Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Myślenicach


Myślenice ul. K. Wielkiego 20


p.o. Dyrektora: Kamila Hodurek-Kiebzak

Zatrudnienie w 2020 r.: 9,05 etatów

Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Myślenicach


Myślenice ul. S. Batorego 1A


Dyrektor: Katarzyna Baranik

Zatrudnienie w 2020 r.: 27,49 etatów


Przedszkole Samorządowe w Bęczarce


Bęczarka 104


Dyrektor: Bożena Piwowarska

Zatrudnienie w 2020 r.: 11,52 etatów

ZPO Przedszkole Samorządowe w Borzęcie


Borzęta 368


Dyrektor: Marzena Bylica

Zatrudnienie w 2020 r.: 10,5 etatów


ZPO Przedszkole Samorządowe w Bysinie


Bysina 284


Dyrektor: Grzegorz Kotecki

Zatrudnienie w 2020 r.: 8,64 etatów

ZPO Przedszkole Samorządowe w Drogini


Droginia 20


Dyrektor: Jarosław Pietrzak

Zatrudnienie w 2020 r.: 11,21 etatów


zpo Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie


Głogoczów 297


Dyrektor: Marzena Pietrzak

Zatrudnienie w 2020 r.: 15,7 etatów

zpo Przedszkole Samorządowe w Jasienicy


Jasienica 48


Dyrektor: Grażyna Szczepaniak

Zatrudnienie w 2020 r.: 6,8 etatów


Przedszkole Samorządowe w Jaworniku


Jawornik 172


Dyrektor: Bogumiła Łętocha

Zatrudnienie w 2020 r.: 15,34 etatów

zpo Przedszkole Samorządowe w osieczanach


Osieczany 100


p.o. Dyrektora: Lilianna Mitana

Zatrudnienie w 2020 r.: 7,64 etatów


Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni


Trzemeśnia 306


Dyrektor: p.o. Barbara Ładzińska

Zatrudnienie w 2020 r.: 19,8 etatów

Żłobek Samorządowy w Myślenicach


Myślenice Osiedle 1000-lecia 18A


Dyrektor: Maria Hodurek

Zatrudnienie w 2020 r.: 26,5 etatów


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach


Myślenice, ul. J. Sobieskiego 1


Dyrektor: Tadeusz Jarząbek

Zatrudnienie w 2020 r.: 39,36 etatów

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach


Myślenice, ul. S. Żeromskiego 2


Dyrektor: Justyna Otfinowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 98,4 etatów


Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach


Myślenice, ul. S. Pardyaka 26


Dyrektor: Maria Mikołajczyk

Zatrudnienie w 2020 r.: 88,97 etatów

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach


Myślenice, ul. Zdrojowa 16A


Dyrektor: Ewa Leśniak

Zatrudnienie w 2020 r.: 55,75 etatów


Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Bęczarce


Bęczarka 14


Dyrektor: Lucyna Suder

Zatrudnienie w 2020 r.: 17,7 etatów

zpo Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie


Borzęta 368


Dyrektor: Marzena Bylica

Zatrudnienie w 2020 r.: 24,05 etaty


zpo Szkoła Podstawowa im. Księcia kard. A. S. Sapiehy w Bysinie


Bysina 284


Dyrektor: Grzegorz Kotecki

Zatrudnienie w 2020 r.: 23,9 etatów

zpo Szkoła Podstawowa im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini


Droginia 20


Dyrektor: Jarosław Pietrzak

Zatrudnienie w 2020 r.: 24,3 etaty


zpo Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głogoczowie


Głogoczów 297


Dyrektor: Marzena Pietrzak

Zatrudnienie w 2020 r.: 35,3 etatów

zpo Szkoła Podstawowa im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy


Jasienica 48


Dyrektor: Grażyna Szczepaniak

Zatrudnienie w 2020 r.: 18,14 etatów


Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku


Jawornik 293


Dyrektor: Renata Marzec

Zatrudnienie w 2020 r.: 42,75 etaty

Szkoła Podstawowa im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach


Krzyszkowice 368


Dyrektor: Rena Rospond

Zatrudnienie w 2020 r.: 52,7 etaty


zpo Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Osieczanach


Osieczany 100


p.o. Dyrektora: Lilianna Mitana

Zatrudnienie w 2020 r.: 18,8 etatów

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Polance


Polanka 71


Dyrektor: Adam Pawlikowski

Zatrudnienie w 2020 r.: 22,6 etaty


Szkoła Podstawowa im. T. Banachiewicza w Porębie


Poręba 16


Dyrektor: Andrzej Jaśkowiec

Zatrudnienie w 2020 r.: 27,21 etatów

Szkoła Podstawowa im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni


Trzemeśnia 250


Dyrektor: Andrzej Jasek

Zatrudnienie w 2020 r.: 47,57 etatów


Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani


Zasań 91


Dyrektor: Renata Piekarz

Zatrudnienie w 2020 r.: 19,4 etatów

Szkoła Podstawowa w Zawadzie


Zawada 24


Dyrektor: Danuta Rożek

Zatrudnienie w 2020 r.: 20,3 etatów

*przedstawione dane etatowe pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych na dzień 09.09.2020 r. w roku szkolnym 2020/2021

Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach


Myślenice ul. Słowackiego 82


Dyrektor: p.o. Małgorzata Aleksandrowicz

Zatrudnienie w 2020 r.: 59 pracowników

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. jana kruczka w Myślenicach


Myślenice ul. Adama Mickiewicza 17


Dyrektor: Agnieszka Kazanecka-Bylica

Zatrudnienie w 2020 r.: 19,5 etatu


Myślenicki ośrodek kultury i sportu


Myślenice ul. Piłsudskiego 20


Dyrektor: Piotr Szewczyk

Zatrudnienie w 2020 r.: 42,25 etatów

Muzeum niepodległości w Myślenicach


Myślenice ul. Sobieskiego 3


Dyrektor: Łukasz Malinowski

Zatrudnienie w 2020 r.: 8,5 etatów


Zespół Ekonomiki Oświaty w Myślenicach


Myślenice ul. H. Jordana 4a


Dyrektor: Danuta Kasprzycka

Zatrudnienie w 2020 r.: 15,5 etatówSpółki Gminne


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach


Myślenice ul. Słowackiego 82


Prezes: Jarosław Korabik

Zatrudnienie w 2020 r.: 44 pracowników

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach


Myślenice ul. Piłsudskiego 47


Prezes: Katarzyna Burda

Zatrudnienie w 2020 r.: 59 pracowników


Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.


Myślenice ul. Rynek 8/9


Prezes: Witold Rozwadowski

Zatrudnienie w 2020 r.: 5,89 etatów

Spółka Sport Myślenice


Myślenice ul. Zdrojowa 9


Prezes: Michał Funek

Zatrudnienie w 2020 r.: 14,25 etatów