OCENA OGÓLNA - MIESZKAŃCY


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Myślenice w 2020 r. była bardzo blisko wyniku średniego z grupy porównawczej. Najlepiej oceniana sytuacja występuje we wskaźniku cząstkowym "Mieszkańcy w wieku kreatywnym", który mimo "liderowania" malał nieco wolniej niż w innych gminach.

Myślenice wypadają nieco słabiej niż inne porównywane Gminy we wskaźnikach dochodowych na mieszkańca (np. PIT na mieszkańca, czy dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mieszkańca). Oznacza to z jednej strony, że wpływy do budżetu z tych tytułów są mniejsze (mniej zamożne społeczeństwo, niższe obciążenia podatkowe). Jednocześnie patrząc w połączeniu ze wskaźnikami
gospodarczymi sytuacja ta nie powinna martwić, gdyż bardzo niskie bezrobocie w połączeniu z niskimi obciążeniami zapewnia dużą rezerwę na przyszłość.

Co ciekawe, nieznacznie lepiej niż grupa porównawcza prezentowała się też frekwencja wyborcza, której średnia wyniosła 66,41% (w latach 2018-2020) i była nieco wyższa niż przeciętna średnia w wyborach prezydenckich!Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY