ocena ogólna - GOSPODARKA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej w Gminie Myślenice na tle gmin o podobnych parametrach wskazuje, że Myślenice mogą być uznawane jako lider. Myślenice są gminą aktywną zawodowo, co pozwala pozytywnie spoglądać w przyszłość, zarówno w kontekście przyszłych dochodów jak i przyciągania i zachęcania do pozostania mieszkańców gminy.

Aktywność zawodowa bazuje na bardzo niskich wskaźnikach bezrobocia i bezrobocia długotrwałego. Dodatkowo bardzo pozytywnie, w porównaniu do podobnych gmin, wypada struktura własnościowa przedsiębiorstw i powierzchnia objęta MPZP w gminie.

Dobre wskaźniki ilościowe (bezrobocie, liczba wpisów REGON) nie przekładają się jednak na bogactwo dochodowe (dochody z PIT i CIT oraz dochody podatkowe na mieszkańca). Oznacza to z jednej strony, że w Myślenicach zarabia się nieco słabiej niż w gminach z grupy porównawczej, ale też że polityka podatkowa Gminy nie obciąża zanadto mieszkańców. W połączeniu z planowanymi zmianami w zakresie krajowej polityki gospodarczej, można domniemać, że te wskaźniki cząstkowe mogą ulegać poprawie w niedalekiej przyszłości.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA