ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta i GMINY


obszary Zarządzeń Burmistrza Miasta i GMINY


W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał w sumie 329 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Burmistrza dotyczyła finansów Gminy. Dotyczyły one przede wszystkim dokonywania zmian w budżecie Gminy Myślenice oraz zmian w zarządzeniu dotyczącym przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.


Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Burmistrza były sprawy nieruchomościowe. Drogą zarządzeń podawano do publicznej wiadomości wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, a także nabywano nieruchomości.


Trzecim często poruszanym obszarem były sprawy związane z organizacją Urzędu i Gminy. Na ich mocy Burmistrz m.in. dokonywał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, nadał nowy Regulamin Pracy w Urzędzie oraz wprowadzał zmiany do instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentacji finansowo–księgowej Urzędu Miasta i Gminy. Znacząca część zarządzeń dotyczyła także do jednostek organizacyjnych.Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy