WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi


Wartość dotacji wykorzystana przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2020 r.

1 558 117


Program został przyjęty uchwałą nr 132/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program określił zakres, formy i zasady współpracy pomiędzy Gminą a podmiotami na 2020 r.


W dniu jego uchwalenia obejmował najważniejsze sfery zadań publicznych, które Gmina zamierzała realizować wspólnie z podmiotami, wyznaczał warunki dla realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także miał być zachętą i pomocą przy rozwiązywaniu skonkretyzowanych problemów Gminy w obszarach istotnych dla jego mieszkańców, z zachowaniem zasady suwerenności i partnerstwa stron, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji.współpraca w zakresie wspierania kultury fizycznej w 2020 r.Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofert


1. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Myślenice

  • Na sportowo w Sokole 2020 - kwota przekazanej dotacji 90.000 zł

2. Parafialny Klub Sportowy „Albert” Myślenie

  • Sport w służbie młodemu człowiekowi - kwota przekazanej dotacji 16.000 zł

3. Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie AQUARIUS

  • Pływanie z Aquariusem - kwota przekazanej dotacji 17.000 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Myślenice

  • Z piłką przez cały rok - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy radę”

  • Sport to zdrowie - II edycja - otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

6. Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej oddział w Myślenicach

  • Nauka i doskonalenie pływania z elementami ratownictwa wodnego - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

7. Ludowy Klub Sportowy Orzeł Myślenice

  • Popularyzacja piłki nożnej na terenie Dolnego Przedmieścia w Myślenicach - kwota przekazanej dotacji 85.000 zł

8. Ludowy Klub Sportowy Olimpia Osieczany

  • Popularyzacja piłki nożnej wśród kobiet – organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice - kwota przekazanej dotacji 10.000 zł

9. Ludowy Klub Sportowy Wrzosy Osieczany

  • Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci – organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie wsi Osieczany - kwota przekazanej dotacji 12.000 zł

10. Stowarzyszenie Sportownia

  • Speed-ball profesjonalnie. Przygotowania zawodników do startu w zawodach międzynarodowych - kwota przekazanej dotacji 6.000 zł

11. Myślenicka Akademia Karate Byakko

  • Łączy nas karate – organizacja serii wykładów i szkoleń ze specjalistami z zakresu dietetyki, psychologii sportu oraz prewencji zagrożeń społecznych - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

12. Klub Sportowy Iskra Głogoczów

  • Rozwój i popularyzacja sportu i kultury fizycznej oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez piłkarzy KS Iskra Głogoczów - kwota przekazanej dotacji 37.500 zł

13. Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach

  • Bądź aktywna, ćwicz i tańcz razem z nami -kwota przekazanej dotacji 2.500 zł

14. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

  • Zdrowy kręgosłup w każdym wieku – otwarte warsztaty z elementami jogi - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

15. Ludowy Klub Sportowy „Sęp” Droginia

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - kwota przekazanej dotacji 20.000 zł

16. Ludowy Klub Sportowy RESPEKT Myślenice

  • Popularyzacja piłki nożnej kobiet na terenie miasta i gminy Myślenice - kwota przekazanej dotacji 30.000 zł

17. Ludowy Klub Sportowy Górki Myślenice

  • Propagowanie sportu w lokalnym środowisku Górnego Przedmieścia w Myślenicach - kwota przekazanej dotacji 27.000 zł

18. Myślenicka Akademia Talentów

  • Gra w szachy – jako forma aktywności umysłowej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Myślenice - kwota przekazanej dotacji 10.000 zł

19. Myślenicka Akademia Talentów

  • Nauka i doskonalenie pływania - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

20. Ludowy Klub Sportowy Sokół Borzęta

  • Piłka nożna w Borzęcie w 2020 r. - kwota przekazanej dotacji 15.000 zł21. Ludowy Klub Sportowy Skalnik Trzemeśnia

  • Popularyzacja piłki nożnej na terenie Trzemeśni i okolicznych miejscowości - kwota przekazanej dotacji 35.000 zł

22. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Myślenice”

  • Szkolenie, przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych w piłce ręcznej chłopców - kwota przekazanej dotacji 22.500 zł

23. LKS Staw Polanka

  • Popularyzacja piłki nożnej dzieci i młodzieży - kwota przekazanej dotacji 23.000 zł

24. Ludowy Klub Sportowy Hejnał Krzyszkowice

  • Popularyzacja piłki nożnej i sportu wśród mieszkańców Krzyszkowic - kwota przekazanej dotacji 30.000 zł

25. Stowarzyszenie AIKI

  • Staż Aikido - kwota przekazanej dotacji 3.000 zł

26. Uczniowski Klub Sportowy Champion

  • Boks kontra pijaństwu i narkomanii - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

27. Stowarzyszenie Klub Sportowy Lady Fitness

  • Wspieranie i upowszechnianie sportów taneczno-gimnastycznych oraz fitness wśród dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących na zawodach ogólnopolskich, Mistrzostw Polski i międzynarodowych miasto i gminę Myślenice w barwach Stowarzyszenia Klub Sportowy Lady Fitness Myślenice - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

28. Krakowska Akademia Sportu

  • Oyama Karate w Głogoczowie i Gminie Myślenice - kwota przekazanej dotacji 3.000 zł

29. Ludowy Klub Sportowy Jawor Jawornik

  • Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Jawornika - kwota przekazanej dotacji 33.000 zł

30. Myślenicki Ludowy Klub Szachowy

  • Szachy dla zaawansowanych i amatorów - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

31. Klub Sportowy Dalin Myślenice

  • Szkolenie i udział w zawodach i turniejach sportowych grup dzieci, młodzieży i amatorów w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, zapasy, sumo - kwota przekazanej dotacji 190.000 zł

32. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Dalin Myślenice

  • Siatkówka halowa i plażowa dla myślenickich dzieci i młodzieży - kwota przekazanej dotacji 90.000 zł

33. Myślenicki Klub Petanque

  • Petanque – Sport dla każdego - kwota przekazanej dotacji 10.000 zł

34. Ludowy Klub Sportowy DUKLA Bysina

  • Popularyzacja piłki nożnej na terenie miejscowości Bysina - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

35. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Uklejna w Myślenicach

  • Rozwijanie dyscyplin: tenis ziemny, badminton, gimnastyka dla seniorów i bieganie terenowe - kwota przekazanej dotacji 10.000 zł

Sztuki walki
Drużyna cieszy się ze zwycięskiego meczu piłki nożnej


małe granty


1. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Myślenice

  • Strzelectwo pneumatyczne - kwota przekazanej dotacji 6.000 zł

2. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach

  • Strzelectwo sportowe dla dzieci i młodzieży - 9.000 zł

3. Myślenicka Akademia Talentów

  • XI Myślenickie Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

4. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Myślenice

  • Strzelectwo pneumatyczne - 6.000 zł

5. Klub Sportowy DALIN Myślenice

  • Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice - kwota przekazanej dotacji 6.000 zł

6. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach

  • Strzelectwo sportowe dla dzieci i młodzieży - kwota przekazanej dotacji 9.000 zł

7. Klub Sportowy DALIN Myślenice

  • XXIX Turniej Piłkarski im. Eugeniusza Różankowskiego - kwota przekazanej dotacji 5.500 zł

8. Myślenicka Akademia Talentów

  • X Mikołajowy Turniej Szachowy - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł


Dzieci odbierają nagrody i stoją na podium
Trener rozmawia z zawodnikamiwspółpraca w zakresie w zakresie działalności na
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.Otwarty konkurs ofert – „Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie styczeń - czerwiec 2020 roku”


1. Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie

  • „Leśna baza – Przystanek Natura w Porębie” - kwota przekazanej dotacji 12.000 zł

2. Myślenicka Grupa Poszukiwawczo Ratunkowa z Psami w Myślenicach

  • „Propagowanie u dzieci z obszarów gminy Myślenice wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, działania służb ratowniczych oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - kwota przekazanej dotacji 15.000 zł

3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w Głogoczowie

  • „Roboty w Głogoczowie” - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Drogini

  • „Klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży w Drogini” - kwota przekazanej dotacji 21.000 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie

  • „Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży w Porębie” - kwota przekazanej dotacji 25.000 zł

6. Stowarzyszenie „My Łęczanie” w Łękach

  • „Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Łękach w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku” - kwota przekazanej dotacji 15.000 zł

7. Myślenicka Akademia Talentów w Myślenicach

  • „Gra w szachy jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Myślenice” - kwota przekazanej dotacji 17.000 złOtwarty konkurs ofert - Ferie 2020


1. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” w Osieczanach

  • „Ferie z Olimpią 2020 – piłka nożna dziewcząt” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

2. Ludowy Klub Sportowy „Wrzosy” Osieczany w Osieczanach

  • "Ferie z Wrzosami 2020” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

3. Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie

  • "Ferie na sportowo” - 2.000 zł

4. Stowarzyszenie Myślenicka Akademia Karate „Byakko” w Myślenicach

  • "Ferie zimowe z Myślenicką Akademią Karate „Byakko” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

5. Ludowy Klub Sportowy „Sęp” w Drogini

  • „Ferie na sportowo” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

6. Myślenicka Akademia Talentów w Myślenicach

  • „Ferie z szachami” - 2.000 zł

7. Ludowy Klub Sportowy „Respekt” w Myślenicach

  • „Ferie z piłką” - 2.000 zł

8. Klub Sportowy „Dalin” Myślenice w Myślenicach

  • „Ferie z Dalinem” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

9. Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka” Myślenice w Myślenicach

  • „Ferie z piłką ręczną” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

10. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa w Głogoczowie

  • „Ferie 2020 w Głogoczowie” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

11. Parafialny Klub Sportowy „Albert” w Myślenicach

  • „Ferie 2020” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

12. Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie „Aquarius” w Myślenicach

  • „Ferie z Aquariusem” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

13. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice w Myślenicach

  • „Ferie 2020” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie

  • „Ferie 2020” - 2.000 zł

15. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Myślenicach

  • „Sokole ferie 2020” - 1.920 zł

16. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Myślenicach

  • „Ferie z Orłem Myślenice” - 2.000 zł

17. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Myślenice w Myślenicach

  • „Ferie z piłką” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

18. Stowarzyszenie „My Łęczanie” w Łękach

  • „Ferie w Łękach” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

19. Myślenicki Klub Petanque w Myślenicach

  • „Ferie z kulkami” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

20. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Osieczanach

  • „Oaza rekolekcyjno – wypoczynkowa” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

21. Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Górne Przedmieście w Myślenicach

  • „Ferie 2020” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

22. Ludowy Klub Sportowy „Górki” w Myślenicach

  • „Ferie 2020” - kwota przekazanej dotacji 2.000 zł

Grupa dzieci pozuje z dyplomami
Dzieci rozgrywają turniej szachowy


Otwarty konkurs ofert - wakacje 2020


1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Myślenicach

  • „Wakacyjna półkolonia z Orłem Myślenice” - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

2. Ludowy Klub Sportowy „Wrzosy” Osieczany w Osieczanach

  • "Wakacje z Klubem Wrzosy 2020” - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

3. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” w Osieczanach

  • „Wakacje z Olimpią 2020” - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice w Myślenicach

  • „Półkolonia w Stowarzyszeniu” - kwota przekazanej dotacji 5.057,50 zł

5. Ludowy Klub Sportowy „Sęp” w Drogini

  • Wakacje na sportowo i turystycznie w sępie” - kwota przekazanej dotacji 4.000 zł

6. Ludowy Klub Sportowy „Respekt”w Myślenicach

  • „Granie za dofinansowanie – półkolonia z Respekt Myślenice” - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

7. Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka” Myślenice w Myślenicach

  • „Wakacje z piłką ręczną - 2020” - kwota przekazanej dotacji 6.000

8. Klub Sportowy „Dalin” Myślenice w Myślenicach

  • "Piłkarskie wakacje 2020 – półkolonia z Dalinem” - kwota przekazanej dotacji 5.500 zł

9. Ludowy Klub Sportowy „Górki” w Myślenicach

  • "Wakacje sportowe z LKS Górki w Myślenicach” - kwota przekazanej dotacji 6.200 zł

10. Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Górne Przedmieście w Myślenicach

  • "Strażackie wakacje na Górnym Przedmieściu” - kwota przekazanej dotacji 6.000 zł

11. Myślenicka Akademia Talentów w Myślenicach

  • "Wakacje z szachami” - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

12. Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie

  • "Półkolonia w leśnej bazie w Porębie" - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

13. Federacja Speed – ball Polska w Krakowie

  • „Półkolonia dla dzieci i młodzieży z Gminy Myślenice” - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

14. Stowarzyszenie Klub Sportowy Lady Fitness w Myślenicach

  • „Sumeer dance party 2020” - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

15. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Osieczanach

  • „Półkolonia w Parafii Osieczany” - kwota przekazanej dotacji 7.000 zł

Wyprawa na kajaki
Sportowe półkolonie


Otwarty konkurs ofert – „Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie wrzesień – grudzień 2020 roku”


1. Stowarzyszenie Przyjaciół Polanki w Polance

  • „Na wspólnym szlaku” - kwota przekazanej dotacji 12.250 zł

2. Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie

 • „Sportowa świetlica w Porębie” - kwota przekazanej dotacji 5.150 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie

  • „Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży w Porębie” - kwota przekazanej dotacji 20.000 zł


Tryb bez konkursowy – z inicjatywy oferenta


1. Stowarzyszenie Myślenicka Akademia Karate „Byakko” w Myślenicach

  • „Akcja Letnia 2020 – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - kwota przekazanej dotacji 6.300 złwspółpraca w zakresie stwarzania warunków mieszkańcom
rozwoju i popularyzacji kultury w 2020 r.Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofert


1. Myślenickie Towarzystwo Kultury

  • Prowadzenie Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” - kwota przekazanej dotacji 150.000 zł

2. Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

  • Działaj Lokalnie 2020 - kwota przekazanej dotacji 10.000 złTryb bez konkursowy – z inicjatywy oferenta1. Myślenicki Klub Seniora

  • „20 – lecie powstania klubu” - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

2. Klub Inteligencji Katolickiej w Myślenicach

  • „XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej” - kwota przekazanej dotacji 5.000 zł

2. Myślenicka Akademia Talentów w Myślenicach

 • „Szachy dla każdego” - kwota przekazanej dotacji 7.000 złwspółpraca w zakresie e w zakresie udostępnienia
usług medycznych i rehabilitacyjnych, szczególnie dla ludzi starszych, samotnych i ubogich w 2020 r.1. Caritas Archidiecezji Krakowskiej NZOZ Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Myślenicach

  • kwota przekazanej dotacji 160.000 złWykaz organizacji pozarządowych, z którymi w 2020 roku współpracowała Gmina Myślenice w zakresie Inicjatywy Lokalnej


W 2020 r. wnioski o inicjatywę lokalną realizowane były w oparciu o zarządzenie nr 148/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.


W ramach realizacji zadań w formie inicjatyw lokalnej w 2020 r. do Wydziału Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji wpłynęły 27 wnioski, jeden z nich na prośbę oferenta został wycofany. Zaakceptowano 23 wnioski, które spełniały wymagania formalne i uzyskały pozytywną ocenę, z czego 16 wniosków było złożonych za pośrednictwem organizacji pozarządowych.


Finalnie w 2020 r. zrealizowano 16 wniosków złożonych za pośrednictwem organizacji pozarządowych, których łączna wartość po stronie Gminy Myślenice wyniosła 58.000 zł.

1. Polski Związek Wędkarski koło Myślenice

  • Prowadzenie szkółki przy kole PZW M-ce - zaangażowanie Gminy Myślenice: 3.500 zł

2. LKS Respekt Myślenice

  • W zdrowym ciele, zdrowy duch – aktywność z Respektem - zaangażowanie Gminy Myślenice: 4.200 zł

3. Stowarzyszenie Klub Dylematy Mamy i Taty

  • Tato w obliczu zagrożenia - zaangażowanie Gminy Myślenice: 800 zł

4. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

  • Integracja pokoleń na macie – zajęcia sportowe z elementami jogi - zaangażowanie Gminy Myślenice: 1.500 zł

5. OSP Górne Przedmieście

  • Informujemy, edukujemy turystów na Plebańskiej Górze i pod Dalinem - zaangażowanie Gminy Myślenice: 2.500 zł

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Polanki

  • Teatr „Melpomena – musical Aleksander Hamilton” - zaangażowanie Gminy Myślenice: 2.000 zł

7. Myślenicka Grupa poszukiwawczo-ratownicza z Psami

  • Warsztaty "Senior +" - zaangażowanie Gminy Myślenice: 7.000 zł

8. Stowarzyszenie Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Bysinie

  • Warsztaty tworzenia ogródków w słoikach - zaangażowanie Gminy Myślenice: 2.000 zł

9. Stowarzyszenie mgFoto

  • „Odkrywamy piękno i regionalizm Małopolski” – plener fotograficzny z cyklem warsztatów - zaangażowanie Gminy Myślenice: 4.500 zł

10. LKS Górki Myślenice

  • Integracja sportowa pokoleń – 15 lecie reaktywacji LKS Górki Myślenice - zaangażowanie Gminy Myślenice: 5.000 zł

11. Stowarzyszenie Sportownia

  • Teledysk sportowy-motywacyjny i zawody w speed-ballu - zaangażowanie Gminy Myślenice: 4.000 zł

12. Stowarzyszenie „My Łęczanie”

  • Ekologia w Łękach - zaangażowanie Gminy Myślenice: 3.000 zł

13. LKS Orzeł Myślenice

  • Zakończenie lata z Orłem - zaangażowanie Gminy Myślenice: 5.000 zł

14. Stowarzyszenia „Nasza Zasań”

  • Otwarcie parku społecznego - zaangażowanie Gminy Myślenice: 6.000 zł

15. Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach

  • Stroje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Osieczanach - zaangażowanie Gminy Myślenice: 3.000 zł

16. Myślenicka Akademia Talentów

  • Poznajemy Królewską Grę czyli wędrówki przedszkolaków po krainie 64 pól szachowych - zaangażowanie Gminy Myślenice: 4.000 zł

Dzieci przed meczem piłki nożnej