myślenicki budżet obywatelskiwielkość budżetu obywatelskiego w 2020 r.

987 122
Wartość zadań zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.

710 35251

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

46

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

21

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


Projekty poddane pod głosowanie w ramach MBO w 2020 r.


8 423

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

7 794

Liczba osób, które oddały ważny głos w ramach budżetu obywatelskiego

629

Liczba osób, które oddały nieważny głos w ramach budżetu obywatelskiego


Głosowanie nad Myślenickim Budżetem Obywatelskim na 2020 r. odbywało się w systemie elektronicznym poprzez nową aplikację Budżet Obywatelski, dostępną na stronie internetowej Urzędu oraz w formie papierowej. Poprzez platformę oddano łącznie 3.295 głosy zaś tradycyjnie 4.499 głosów. W odniesieniu zaś do głosów elektronicznych, 59% oddanych zostało poprzez wykorzystanie komputerów i laptopów, zaś 41% w sposób mobilny. Biorąc pod uwagę płeć głosujących - 55% głosów to głosy kobiet, a 45% mężczyzn. Szczegółowe statystyki dotyczące głosowania nad Myślenickim Budżetem Obywatelskim na 2020 r. można znaleźć na gminnej platformie Myślenicki Budżet Obywatelski.

Stopień realizacji zadań w ramach MBO w 2020 r.


Warto nadmienić, że w 2020 r. Gmina Myślenice zrealizowała również zaległe zadania z poprzednich edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Dotyczyły one:

  • wyposażenia bieżącego i gastronomicznego Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście - 131.595,00 zł;

  • wyłożenia kostką brukową alejki na cmentarzu w Borzęcie - 61.557,00 zł;

  • budowy bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy - 55.691,06 zł;

  • renowacji głównej alejki na cmentarzu w Osieczanch - 41.058,04 zł.myślenicki budżet obywatelski w obiektywieOgrzewanie w szkołach

Altana w Bęczarkach

Plac zabaw w Osieczanach

Plac zabaw w Osieczanach

Monitoring kaplicy w Porębie

Monitoring kaplicy w Porębie

Nowe wyposażenie OSP Jawornik

Nowe wyposażenie OSP Jawornik

Instalacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Głogoczowie

Instalacja oświetlenia przy drodze powiatowej w Głogoczowie

Nowe wyposażenie w Bulinie

Altana w Zasani

Altana w Zasani

Strefa wolnego czasu w Bysinie

Strefa wolnego czasu w Bysinie

Piłkochwyty na boisku treningowym Skalnika Trzemeśnia

Piłkochwyty na boisku treningowym Skalnika Trzemeśnia

Wymiana krzesełek na trybunie LKS "Sęp" Droginia

Wymiana krzesełek na trybunie LKS "Sęp" Droginia

Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Jawornik

Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Jawornik

Alejka główna na cmentarzu Krzeszkowicach

Alejka główna na cmentarzu Krzeszkowicach

traktorek dla klubu Sokół Borzęta

traktorek dla klubu Sokół Borzęta

Witacz w Łękach

Witacz w Łękach

Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego

Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego

Alejka główna na cmentarzu w Osieczanach (MBO 2019)

Alejka na cmentarzu w Borzęcie (MBO 2019)

Boczna alejka na cmentarzu w Jasienicy (MBO 2019)