KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


Strona internetowa Gminy Myślenice to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2020 r. na stronie internetowej Gminy Myślenice zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Gminę, osiedla, sołectwa oraz organizacje pozarządowe. Na stronie internetowej Gminy funkcjonował, e-urzad, kalendarz wydarzeń, a także inne podstrony dedykowane poszczególnym inicjatywom np. budżetowi obywatelskiemu.


W 2020 r. na stronie internetowej Gminy zamieszono łącznie 758 artykułów. Do każdego stworzonego artykułu tworzona była dokumentacja fotograficzna lub grafika poglądowa. W zakładce KORONAWIRUS opublikowano łącznie 63 artykuły.


Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na gminnym facebooku. W 2020 r. zamieszczono łącznie 6.184 postów. Dodatkowo YouTube – 24 materiały video.


Na stronie internetowej Gminy zamieszczono formularz kontaktowy "Zadaj pytanie Burmistrzowi", za pośrednictwem którego w 2020 r. mieszkańcy dokonali łącznie 107 zgłoszeń.

Strona internetowa Gminy Myślenice


Ważnym kanałem komunikacji z mieszkańcami Gminy Myślenice był Kurier Myślenicki, za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Burmistrza, Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy
i projekty. Kurier Myślenicki udostępniany w formie materiału video był udostępniany cyklicznie, raz w tygodniu.
W 2020 r. opublikowano odcinki od nr 98 do nr 147.Logo komunikatora SISMS

W 2020 r. nadal funkcjonował System Powiadamiania SISMS. System Powiadamiania SMS jest bezpłatnym kanałem przekazu informacji skierowanym do mieszkańców Gminy Myślenice. Ci mieszkańcy, którzy zarejestrowali się w systemie lub pobrali aplikację BLISKO otrzymywali w 2020 r. ostrzeżenia pogodowe, komunikaty o zagrożeniach oraz komunikaty urzędowe lub zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych.

W 2020 r. za pośrednictwem systemu SISMS, w tym aplikacji BLISKO wysłano łącznie 86 powiadomień, w tym 13 w związku z COVID-19.