Inicjatywa Lokalna


W 2020 r. odbyły się dwa nabory wniosków w ramach inicjatywy Lokalnej Myślenice 2020. Inicjatywa Lokalna to forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Składający wniosek muszą wykazać tzw. „wkład własny”, który rozumiany jest przez:

  • pracę społeczną (np. organizacja imprezy);

  • świadczenie pieniężne;

  • świadczenie rzeczowe (np. użyczenie sprzętu, pomieszczenia).

Z kolei wsparcie Gminy Myślenice w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

  • rzeczowy (np. ufundowanie nagród, poczęstunku);

  • organizacyjny (koordynacja projektu, przygotowanie umowy);

  • finansowy.


W pierwszym naborze wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2020 na realizację zadań przeznaczono 50.000 zł, przy czym pula środków na dofinansowanie jednego zadania wynosiła 10.000 zł. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną pandemią koronawirusa wnioski złożone w ramach Inicjatywy Lokalnej w pierwszym naborze nie zostały zrealizowane. W lipcu 2020 r. umożliwiano mieszkańcom Gminy ponowne złożenie wniosku w ramach drugiej edycji Inicjatywy Lokalnej Myślenice2020, z tą różnicą że pulę środków zwiększono z 50.000 zł na 80.000 zł. Wnioski mogli złożyć również ci mieszkańcy, którzy złożyli je w ramach pierwszego naboru, dostosowując pomysły do panującej sytuacji w kraju.


27

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Inicjatywy Lokalnej 2020

23

Liczba projektów dofinansowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2020

79 000

Wartość dofinansowania Gminy Myślenice do realizacji Inicjatywy Lokalnej 2020


Wsparcie Gminy Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej 2020


Podpisanie umowy w ramach inicjatywy lokalnej
Podpisanie umowy w ramach inicjatywy lokalnej
Podpisanie umowy w ramach inicjatywy lokalnej
Inicjatywa lokalna - zdjęcie nr 1
Inicjatywa lokalna - zdjęcie nr 2
Inicjatywa lokalna - zdjęcie nr 3
Inicjatywa lokalna - zdjęcie nr 4
Inicjatywa lokalna - zdjęcie nr 5
Inicjatywa lokalna - zdjęcie nr 6
Inicjatywa lokalna - zdjęcie nr 7