BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.

2 902 920

+30,15%

do roku 2019Zdjęcie przedstawia nowe radiowozy dla KPP Myślenice.
Zdjęcie przedstawia nowy średni wóz bojowy zakupiony dla OSP Myślenice ŚródmieścieW 2020 roku Gmina Myślenice przeznaczyła 2.902.920,47 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Jest to wzrost o 30,15% w stosunku do roku poprzedniego. W tej kwocie mieszczą się wydatki majątkowe w wysokości 756.191,14 zł.zdjęcie przedstawia szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zdarzeń ratownictwa medycznego w okresie pandemii SARS-CoV-2 w OSP Myślenice- Górne Przedmieście.
Zdjęcie przedstawia nowy sprzęt ratowniczy dla strażaków OSP Myślenice- Górne Przedmieście.
Zdjęcie przedstawia ćwiczenia przeciwpożarowe prowadzone w rejonie Grzebieniówki przez OSP Myślenice- Górne Przedmieście.


Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2020 r.

 • dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - 23.149 zł;

 • zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej - 30.000,00 zł;

 • dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Bysina – 22.000,00 zł;

 • dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Myślenice Zarabie 20.000,00 zł;

 • dofinansowanie budowy remizy OSP dla OSP Głogoczów – kwota 100.000,00 zł;

 • dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo – gaśniczego dla OSP Myślenice Śródmieście – 340.000,00 zł;

 • dofinansowanie zakupu materiałów i wykonanie ocieplenia stropu nad piętrem budynku remizy dla OSP Krzyszkowice – 21.429,21 zł;

 • szkolenia pracowników Straży Miejskiej 5.764,86 zł;

 • udzielenie dotacji na realizację zadań bieżących dla OSP na kwotę ogółem - 111.070,00 zł, w tym m.in. dla:

   • OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu umundurowania, armatury wodnej i elementów ubioru specjalnego strażaka oraz węży pożarniczych –12.850,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu radiotelefonu nasobnego oraz dwóch ubrań specjalnych bojowych (finansowane w całości z udzielonej pomocy finansowej z budżetu Woj. Małopolskiego) - 6.900,00 zł;

   • OSP Zawada na dofinansowanie zakupu elementów toru przeszkód, przenośnego zestawu oświetleniowego oraz 2 aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu – 16.570,00 zł;

   • OSP Myślenice Śródmieście na dofinansowanie zakupu czterech aparatów powietrznych – 7.500,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu pompy elektrycznej szlamowej (finansowane w całości z udzielonej pomocy finansowej z budżetu Woj. Małopolskiego) - 2.850,00 zł;

   • OSP Głogoczów na dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej – 4.000,00 zł;


 • zakup dwóch respiratorów w ramach działań związanych z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 - 79.920,00 zł.


Zdjęcie przedstawia nowe wyposażenie sprzętowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Myślenice.
Respiratory
Respiratory
Zdjęcie przedstawia sprzęt dla OSP Krzyszkowice.