EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2020 R.Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony został w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r. w formie pisemnej. Ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  • języka polskiego,

  • matematyki,

  • języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wg skali staninowej