EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

49,70%

-2,51 p.p.

do roku 201919 451,93

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

9 669,34

Subwencja oświatowa
na ucznia

9 782,59

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Myślenice w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

80 675 581

+4,33%

do roku 2019