Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców


Zdjęcie przedstawia roznoszenie przez druhów OSP maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy

Maseczki dla Mieszkańców

Już od 18 kwietnia rozpoczęła się akcja dystrybucji do skrzynek pocztowych maseczek ochronnych wielorazowego użytku dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych można było rozdysponować maseczki dla wszystkich mieszkańców Gminy.

W przypadku braku możliwości odbioru maseczek z powodu braku skrzynki, maski ochronne można było odebrać w wyznaczonych miejscach, najczęściej u sołtysów. W budynkach wielorodzinnych dystrybucje maseczek powierzono zarządom spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot.


Zdjęcie przedstawia przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice laptopów do nauki zdalnej

Laptopy dla uczniów

Gmina Myślenice zakupiła 105 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Zakupiony sprzęt trafił do szkół podstawowych, które wykazały takie zapotrzebowanie.

Zakup laptopów był możliwy dzięki wsparciu z projektu grantowego "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła+". Łącznie na zakup ww. sprzętu komputerowego Gmina Myślenice pozyskała 225 tys. zł.


Zdjęcie przedstawia przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice dwóch respiratorów dla Szpitala w Myślenicach

Wsparcie szpitala w myślenicach

Dwa respiratory firmy Phillips zakupione zostały z budżetu Gminy Myślenice i przekazane do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Łączna wartość dwóch urządzeń to 80 tys. złotych. Ponadto od początku pandemii Gmina Myślenice wspierała Szpital m.in. środkami ochrony osobistej.


Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni i ilustruje pomoc Gminy Myślenice dla przedsiębiorców

Obniżenie czynszów do symbolicznej złotówki

Władze Gminy Myślenice obniżyły czynsze za gminne lokale usługowe lub grunty, wychodząc naprzeciw handlowcom i drobnym biznesmenom, którzy ograniczyli swoją działalność ze względu na pandemię koronawirusa.

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w złej sytuacji z powodu pandemii mogli liczyć na to, że choć na bazie obowiązujących przepisów każdy przypadek był rozpatrywany indywidualnie, to w większości przypadków wnioski rozpatrzono pozytywnie. Prawidłowo złożony wniosek mógł obejmować wyłącznie zaległość i nie mógł dotyczyć tych rat podatku, których termin zapłaty jeszcze nie minął.


Zdjęcie przedstawia wnętrze sali edukacyjnej w placówce przedszkolnej

Zawieszenie opłat za przedszkola i żłobek

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zdecydował o zawieszeniu opłat za czesne i wyżywienie w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz żłobku samorządowym.


Grafika przedstawia fragment plakatu informacyjnego o infolinii dla potrzebujących uruchomionej przez MGOPS

Infolinia dla potrzebujących

Wraz z początkiem pandemii, w połowie marca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach uruchomił dwa numery telefonu dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, chorych potrzebujących pomocy w dostarczeniu zakupów podstawowych art. spożywczych i gorącego posiłku.


Pozostałe działania

W ramach walki z koronawirusem Gmina Myślenice podjęła szereg działań, z których jedynie kilka zostało wymienionych powyżej. Ponadto poszczególne jednostki podejmowały działania zgodne z profilem ich działalności. Między innymi GOPS, który odpowiedzialny był za zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz opiekę nad osobami starszym, samotnymi oraz będącymi w kwarantannie.

Rok 2020 na wszystkich płaszczyznach działalności Gminy upłynął w cieniu walki z pandemią i niemal każde działanie naznaczone było szczególnym znaczeniem z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.