Wpływ na budżet Gminy


wydatki poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

1 558 262Dochody76 848 262

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

487 879

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

77 336 141

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)

Planowana wartość dochodów podatkowych Gminy Myślenice na dzień 31.03.2020 r. wynosiła 76,8 mln zł. Na koniec 2020 r. wykonanie dochodów podatkowych Gminy wzrosło o 0,49 mln zł i wyniosło 77,3 mln zł. Należy przy tym wskazać, że wzrost dochodów podatkowych Gminy Myślenice w 2020 r. jest konsekwencją wykonania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. W stosunku do wartości planowanych na dzień 31.03.2020 r. dochody te wykonano na poziomie wyższym o ponad 1,5 mln zł podczas gdy wpływy z tytułu udziału w podatku PIT wykonano na poziomie niższym o 1,3 mln zł w stosunku do planu na koniec marca 2020 r. (rzeczywisty skutek finansowy pandemii w 2020 r.).

Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.Wydatki125 150 068

Suma wybranych wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

-2 487 219

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

122 662 849

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.Wynik budżetu2 975 097

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

27 666 743

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

30 641 840

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.


Skutki COVID-19 per capita