ORGANIZACJA GMINY I URZĘDU


Urząd Miasta i gminy

Zdjęcie przedstawia budynek Urzędu Miasta i Gminy


Urząd Miasta i Gminy Myślenice podobnie jak wszystkie instytucje publiczne w dobie pandemii zmienił zasady funkcjonowania.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo pracowników urzędu oraz mieszkańców w trakcie 2020 roku podjęto następujące działania prewencyjne związane z organizacją pracy Urzędu:

  • od 13 marca 2020r. zorganizowano punkt obsługi bezpośredniej na Sali Obsługi Klienta,

  • od 16 marca 2020r. do 23 kwietnia 2020r. zamknięto UMiG dla osób z zewnątrz,

  • od 20 kwietnia 2020r. wprowadzono pracę zmianową dla pracowników UMiG,

  • od 1 czerwca pracownicy wrócili do pracy w godzinach regulaminowych,

  • od 26 października wprowadzono pracę zmianową dla pracowników UMiG.

Urząd przez cały okres trwania pandemii realizował swoje zadania w pełnym zakresie. Jednak rekomendowano aby wszelkie możliwe sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice załatwiać przez Internet – za pośrednictwem platformy e-PUAP.


Myślenicki Ośrodek kultury i sportu

W związku z obostrzeniami, które objęły również obiekty kulturalne i sportowe na terenie kraju, również Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zobligowany był do czasowego zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej. Pracownicy MOKiS zadbali jednak o to, aby zapewnić zajęcia kulturalne w formie zdalnej. Poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook prezentowali różnego rodzaju działania kulturalne oraz zamieszczali zadania edukacyjne oraz ćwiczenia.
Również w ramach administrowanych obiektów sportowych MOKiS zmuszony był do ich czasowego zamknięcia lub ograniczenia możliwości korzystania z nich. Natomiast w okresach nieobjętych restrykcjami obiekty MOKiS funkcjonowały na normalnych zasadach i odbywały się na nich zajęcia zorganizowane.


Miejska biblioteka publiczna

Zdjęcie przedstawia budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach


Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach również dostosowała zasady funkcjonowania do rzeczywistości pandemicznej.

Po pierwotnym całkowitym zamknięciu biblioteki, w pierwszej połowie maja otwarto bibliotekę dla czytelników, przy jednoczesnym zachowaniu rygoru sanitarnego. Już z początkiem kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach udostępniła swoim czytelnikom adresy stron które oferują bezpłatny i legalny dostęp do zdigitalizowanych książek, czasopism, dokumentów prezentowanych w popularnych formach cyfrowych. Do końca roku jeszcze w listopadzie biblioteka została zamknięta zgodnie z wytycznymi rządu, natomiast przez cały czas czytelnicy mieli dostęp do treści cyfrowych, w tym udostępniono czytelnikom kody do serwisu IBUK LIBRA, gdzie mieli oni dostęp do elektronicznych publikacji, głównie naukowych z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw (ponad 2 tys. tytułów).