ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W ostatnich latach poprawie uległ wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnej w stosunku do gmin w grupie porównawczej. Podobnie, pomimo nominalnego spadku, Gmina Myślenice ma bardziej rentowny system gospodarki odpadami komunalnymi (od gmin porównywanych), którego ceny w Polsce w ostatnich latach rosły nawet o kilkadziesiąt procent rok do roku.

Słabiej natomiast kształtują się wskaźniki bazujące na inwestycjach w sport, kulturę czy dotacjach pozyskanych na inwestycje w drogi publiczne i jednocześnie wydatkach na te.

Jednocześnie w ramach oceny ogólnej, wskaźnik Infrastruktury i gospodarki komunalnej jest najsłabiej wypadającym w stosunku do porównywanych gmin (najbardziej po lewej stronie wykresu), choć jego sytuacja w ostatnim roku uległa nieznacznej poprawie.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA