REALIZACJa UCHWAŁ RADY Miejskiej


obszary UCHWAŁ RADY Miejskiej


W 2020 roku Rada Miejska w Myślenicach podjęła 114 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu spraw finansowych. Na ich mocy dokonywano zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, a także ustalano wysokość dotacji podmiotowych.


Drugim, z najczęściej poruszanych na sesjach Rady obszarów, były kwestie organizacyjne i ustrojowe. Uchwały odnosiły się m.in. do nadawania nazw obszarom takim jak ronda czy parki, ustalania regulaminów czy dokonywania zmian w składach osobowych poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.


Znaczna część uchwał poruszała także sprawy dotyczące jednostek organizacyjnych.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Miejskiej